Wedstrijdreglement

 • Flanders’ Modelling Festival staat open voor alle modelbouwers. Om deel te nemen hoef je geen lid van een modelbouwvereniging te zijn.
 • In elke categorie zijn drie prijzen te winnen: Winner (Goud), Highly Commended (Zilver) en  Commended (Brons). Die prijzen kunnen in elke categorie meermaals worden toegekend op basis van het aantal behaalde punten. Daarnaast zijn er verscheidene bijzondere trofeeën te winnen.
 • Iedereen kan aan de wedstrijd deelnemen in alle categorieën en met meerdere modellen per categorie, maar slechts het model met de hoogste score per categorie komt in aanmerking voor een prijs.
 • Alle modellen moeten in hoofdzaak uit plastic of uit giethars (resin) zijn gebouwd, behalve voor de modellen in de categorieën Figurines en Schepen.
 • Scratch zijn alle modellen die grotendeels eigenbouw zijn. Zij mogen gebouwd worden met alle soorten materiaal, maar moeten minstens voor zestig procent uit plastic of giethars bestaan.
 • Een ingeschreven model wordt als diorama beschouwd als de bodemplaat meer is dan louter ondergrond en daaraan extra aandacht is besteed door gebruik van figuren, gebouwen, bomen, extra modellen, grondapparatuur, enzovoorts.
 • Juniors (deelnemers jonger dan 16) kunnen hun modellen, ongeacht thema of schaal, in hun eigen categorie plaatsen of in een andere wedstrijdcategorie. In dat laatste geval wordt het model niet als ‘junior model’  beoordeeld.
 • Modellen die eerder deelnamen aan de wedstrijd van Flanders’ Modelling Festival mogen niet opnieuw worden ingeschreven.
 • Elke categorie wordt beoordeeld door twee juryleden, die punten geven aan de beste vijf modellen. Juryleden mogen niet aan de wedstrijd deelnemen in de categorie waarvoor ze als beoordelaar optreden. De modellen worden beoordeeld door ervaren modelbouwers.
 • Beslissingen van het wedstrijdcomité kunnen niet worden betwist. Wel staan comité en jury open voor vragen en opmerkingen.
 • Als in een categorie minder dan drie modellen zijn ingeschreven, dan worden bewuste modellen toegevoegd aan de meest gelijkende categorie.
 • Juryleden hebben het recht een model naar een andere categorie te verplaatsen, indien ze menen dat het model niet thuishoort in de gekozen categorie.
 • De modellen mogen pas na de prijsuitreiking van de wedstrijdtafels worden gehaald.
 • IPMS Antwerpen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan modellen gedurende het festival. Bovendien kan de club niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen.

Het inschrijfformulier voor de wedstrijd vindt je hier.