Inschrijven verkoopstands

Voorwaarden

  • Inschrijving en reservering van tafelruimte vooraf is vereist.
  • Reserveren kan enkel door gebruik te maken van het webformulier .
  • Verkopers dienen de Europese en Belgische wetgeving te respecteren aangaande de verkoop van producten en taksen. IPMS Antwerpen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelaars die de van toepassing zijnde wetgeving niet naleven.
  • Je reservering is pas geldig na ontvangst van een voorschot ter waarde van 50 procent van het huurbedrag  op rekeningnummer BE18 0682 0969 8465 van Modelbouwclub IPMS Antwerpen met mededeling „Flanders 2019 + Naam zaak/club/privépersoon + gewenste aantal meter”. 
  • Het restant van het huurgeld voor de tafels wordt op de dag zelf geïnd.
  • Het organiserende comité behoudt zich het recht de omvang van elke stand te beperken en, wie niet aan de voorwaarden voldoet, te weigeren.
  • Het staat handelaars vrij hun stands te voorzien van reclameborden.
  • Standen die om 10:00 uur niet bezet zijn, kunnen worden doorgegeven aan derden.
  • Na inschrijving ontvangen verkopers een automatische antwoordmail waarmee de ontvangst van de aanmelding wordt bevestigd. Let op: dit is nog niet een bevestiging van je reservering. Krijgt je niet binnen 15 minuten een automatische e-mail, dan zit onze mail wellicht in je SPAM-box. Is ook dat niet het geval, dan is je e-mailadres wellicht onjuist ingevuld. Vul dan het formulier nog een keer in met het correcte e-mailadres.
  • Verkopers ontvangen binnen redelijke termijn van de organisatie een e-mail met bevestiging van de gereserveerde tafels. Die e-mail bevat ook de betaalgegevens.  

Met het versturen van dit formulier bevestig ik mijn aanvraag voor een verkoopstand tijdens het Flanders’ Modelling Festival en dat ik mij zal houden aan de hierboven genoemde voorwaarden.